ZET

banner8-01

When crafts, education and design perform outside their common practice, what kinds of new experiences and relations could emerge? Could new expansions be obtained from the interaction of those three areas ? Do crafts have a potential for the post-industrial era instead of being seen as a pre-industrial form of production?

Such questions will be the starting point of the ZET Conference, the final event of the Masterpiece Beyoglu Project. The conference aims to bring craftsmen, apprentices, design students, tutors and international speakers on the subject of Crafts, Education and Design. The first day…

 

Zanaat, Eğitim ve Tasarım alanları kendi geleneksel kalıpları dışına çıkıldığında ne tür yenilikçi ilişkilere ve deneyimlere imkan tanımaya başlar?

Bu üç alan yer yer birlikte yer yer ikilli ilişkilerde bizlere ne gibi farklı açılımlar sunabilir? Zanaat endüstri öncesi dönemde kalmış bir üretim ve yaşam biçiminden çok günümüzün endüstri sonrası dönemi için ne gibi potansiyellere sahip olabilir?  

Bu ve benzeri soruların çıkış noktasını oluşturacağı ZET Konferansı Ustaişi Beyoğlu projesinin kapanış konferansı olup Zanaat, Eğitim ve Tasarım üzerine, yerelde proje kapsamındaki zanaatkar, çırak, tasarım öğrencileri ve öğretim elemanlarıyla ve uluslararası ölçekte davetli konuşmacıların deneyim aktarımları ile bir tartışma ve değerlendirme ortamı yaratmayı amaçlar. İlk gün…