ZET: A Conference on Crafts, Education and Design

As part of the Masterpiece Beyoglu Project,

Hosted by Istanbul Bilgi University Department of Industrial Design

When crafts, education and design perform outside their common practice, what kinds of new experiences and relations could emerge? Could new expansions be obtained from the interaction of those three areas ? Do crafts have a potential for the post-industrial era instead of being seen as a pre-industrial form of production?

Such questions will be the starting point of the ZET Conference, the final event of the Masterpiece Beyoglu Project*. The conference aims to bring craftsmen, apprentices, design students, tutors and international speakers on the subject of Crafts, Education and Design. The first day is going to be allocated for the official opening and a film screening. The second day’s program begins with presentations of Karin-Beate Phillips (British European Design Group / Save Our Skills), Sabine Voggenreiter (PASSAGEN- Design Quartier Ehrenfeld), Nicoline Dorsman (Design Academy Eindhoven FORUM Department), Zissis Kotionis (University of Thessaly, Post Industrial Design Master Program), Asli Kiyak Ingin (Made in Sishane, Istanbul Bilgi University), Can Altay (Istanbul Bilgi University) about different experiences and practices on Crafts, Education and Design. Such examples are aimed to contribute to the novel perspective the project aims to achieve. The second day of the conference will continue with the ZET Forum. At the first part of the forum different actors of the projects will share their experiences and evaluate the process. At the second part participants and speakers will join the discussion on evaluating the project steps and topics mentioned at the conference. All the talks which are held during the conference will be published in the Masterpiece Beyoglu Book.

*Masterpiece Beyoglu, is part of the Istanbul Development Agency’s funding on Creative Industries. The project is conducted by Culture City Foundation. Beyoglu Municipality and Istanbul Bilgi University are partners of the project. The project aims to promote and support the crafts neighborhoods in Istanbul. The main events of the project are: Modern Apprentice Program, Masterpiece Seminars, Creative Workshops with students and craftspeople, infrastructure improvements at the workshops and Masterpiece Beyoglu Festival.

 

ZET: Zanaat, Eğitim ve Tasarım üzerine bir Konferans

Ustaişi Beyoğlu Projesi Kapsamında

İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü ev sahipliğinde, 

Zanaat, Eğitim ve Tasarım alanları kendi geleneksel kalıpları dışına çıkıldığında ne tür yenilikçi ilişkilere ve deneyimlere imkan tanımaya başlar?Bu üç alan yer yer birlikte yer yer ikilli ilişkilerde bizlere ne gibi farklı açılımlar sunabilir? Zanaat endüstri öncesi dönemde kalmış bir üretim ve yaşam biçiminden çok günümüzün endüstri sonrası dönemi için ne gibi potansiyellere sahip olabilir?  

Bu ve benzeri soruların çıkış noktasını oluşturacağı ZET Konferansı Ustaişi Beyoğlu*projesinin kapanış konferansı olup Zanaat, Eğitim ve Tasarım üzerine, yerelde proje kapsamındaki zanaatkar, çırak, tasarım öğrencileri ve öğretim elemanlarıyla ve uluslararası ölçekte davetli konuşmacıların deneyim aktarımları ile bir tartışma ve değerlendirme ortamı yaratmayı amaçlar.  Konferans üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk gün Protokol açılışı, projenin aktarımı ve proje filminin gösterimi ile başlayacak olan konferans ikinci gün  Zanaat, Eğitim ve Tasarım üzerine farklı örneklerin ve deneyimlerin aktarılacağı konuk konuşmacılar Karin-Beate Phillips (British European Design Group / Save Our Skills, İngiltere), Sabine Voggenreiter (PASSAGEN / Design Quartier Ehrenfeld, Almanya), Nicoline Dorsman (Design Academy Eindhoven FORUM, Hollanda), Zissis Kotionis (Thessaly Üniversitesi PID Master Programı, Yunanistan), Aslı Kıyak İngin (Made in Şişhane/İstanbul Bilgi Üniversitesi), Can Altay (İstanbul Bilgi Üniversitesi) devam edecektir. Bu örnekler ile konu üzerine farklı açılımların değerlendirilmesi ve projenin ortaya koymaya çalıştığı yenilikçi anlayışa katkı sağlanması amaçlanmaktadır. İkinci gün öğleden sonra konferans ZET Forum ile devam edecektir. Forumun ilk bölümünde proje kapsamında yer alan aktörlerin değerlendirmelerine yer verilerek ikinci kısımda belli sorular ve başlıklar üzerinden davetli konuklar ve tüm izleyenlerin katılımı ile proje adımları ve konferans konusu üzerinden ortak bir değerlendirme yapılacaktır. Konferans kapsamında yapılacak konuşmalar ve Forum Ustaişi Beyoğlu kitabında da yer alacaktır.

*Ustaişi Beyoğlu Projesi,  İstanbul Kalkınma Ajansı’nın açmış olduğu Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında yer almaktadır; Kültür Kenti Vakfı tarafından yürütülen projenin iştirakçi kurumları Beyoğlu Belediyesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’dir. Proje, yaratıcı endüstrilerin İstanbul kenti özelinde sahip olduğu zanaat mahalleleri ile ilişkilerini ve bu ilişkiden doğan yaratıcı potansiyellerin görünürlüğü ve desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda yer alan ana etkinlikleri: Çağdaş Çıraklık Programı, Ustaişi Seminerleri, Tasarım öğrencileri ve Zanaatkarları buluşturan Yaratıcı Atölyeler, Atölyelerde mekansal iyileştirilmeler, ve  Ustaişi Beyoğlu Festivali’dir.